Bạn cần phải có những gì để giao dịch quyền chọn nhị phân thành công? Trên thực tế, bạn cũng cần có những điều mà một nhà đầu tư thông thường cần có. Mặc dù giao dịch quyền chọn nhị phân đơn giản hơn so với giao dịch thông thường, tuy nhiên, câu hỏi chính cho một nhà đầu tư vẫn như vậy. Anh ta cần xu hướng giá trong tương lai gần nhất.

Làm thế nào để tính toán và dùng phương pháp gì để dự báo biến động giá? Trước hết, phân tích thị trường độc lập là lựa chọn tốt nhất và đáng tin cậy nhất dựa trên các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Khi bạn nhận thức rõ tình hình thị trường và lý do tại sao mọi thứ xảy ra theo cách này chứ không phải theo cách khác, thì nhiều khả năng bạn sẽ có thể dự báo với mức độ chính xác cao. Tuy nhiên, để đạt được mức độ nhận thức đó, bạn phải dành nhiều thời gian để học tập và tìm hiểu các nguyên tắc hoạt động của thị trường và có một cái nhìn sâu hơn về các đặc thù của tài sản cơ bản mà bạn giao dịch bất kể cho dù đó là vàng hay cổ phiếu của Apple. Những nỗ lực của bạn sẽ chắc chắn không phải là vô ích. Nhiều nhà đầu tư mới muốn có một nguồn thông tin khác giúp họ rút ra kết luận và ra quyết định về việc mua quyền chọn. Một trong những nguồn như thế là tín hiệu giao dịch phải trả tiền mà chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn. 32525

Các tín hiệu miễn phí hay phải trả phí?

Không thể nói chắc chắn tín hiệu nào tốt, tín hiệu nào không. Yếu tố quan trọng là nguồn thông tin. Vì vậy, phải kiểm tra hiệu quả của các tín hiệu trước. Chỉ sau đó bạn mới có thể quyết định nên sử dụng những tín hiệu nào.

Tín hiệu giao dịch là gì? Chắc chắn, đó không phải là một tín hiệu có nguồn gốc không rõ ràng. Đó là tín hiệu của một hệ thống giao dịch. Tất cả các hệ thống giao dịch của tất cả các nhà đầu tư đều cho các tín hiệu như vậy theo thời gian. Ví dụ, nếu bạn sử dụng các chỉ số và khi một vài đường bị cắt qua sẽ có một tín hiệu giao dịch và sẽ là tín hiệu cho bạn để mua một quyền chọn. Nếu bạn quyết định sử dụng tín hiệu giao dịch của một số hệ thống giao dịch khác, bao gồm cả những tín hiệu phải trả tiền, bạn nên kiểm tra xem hệ thống này thực sự hiệu quả.

BÌNH LUẬN