Môi giới tốt nhất

  0
  8953
  Người môi giới Tiền gửi tối thiểu Tỷ suất lợi nhuận Mức độ tin tưởng trong dân số Đánh giá tín dụng Tổng điểm Hoạt động
  1
  $10
   1.25 9887  AAA  99750
  2
  $100
   0.96  6395  AA-  64890 Bài đánh giá môi giới
  3
  $200
   0.87 6243  A+  60742 Bài đánh giá môi giới
  4
  $100
   0.78  5964  AA  58924 Bài đánh giá môi giới
  5
  $100
   0.93 5621  AA  55516 Bài đánh giá môi giới
  6
  $250
   0.94  4682  A+ 47465
  7
  $10
   0.51  3748  A  31228

  BÌNH LUẬN